UJIAN SEKOLAH DI SMK YUDYA KARYA MAGELANG

Jadwal Ujian Sekolah di SMK Yudya Karya Magelang :

1. Selasa, 14 Maret 2017
07.30 – 09.30      :    Bahasa Indonesia
10.00 – 11.30      :    Seni Budaya

2. Rabu, 15 Maret 2017
07.30 – 09.30       :    Matematika
10.00 – 11.30       :   Sejarah Indonesia

3. Kamis, 16 Maret 2017
07.30 – 09.30        :   Bahasa Inggris
10.00 – 11.30       :   PKWU

4. Jumat, 17 Maret 2017
07.30 – 09.30        :    Teori Kejuruan
10.00 – 11.30        :    PenjaskesOrkes

5. Senin, 20 Maret 2017
07.30 – 09.30         :    Pendidikan Agama
10.00 – 11.30         :    B.Indonesia (Pra Un)

6. Selasa, 21 Maret 2017
07.30 – 09.30          :     PPKn
10.00 – 11.30          :     Matematika (Pra Un)

7. Rabu, 22 Maret 2017
07.30 – 09.30           :     Simulasi Digital
10.00 – 11.30           :     Bahasa Inggris (Pra Un)
12.00 – 13.30           :     Teori Kejuruan